biegły sądowy a rzeczoznawca

Jaka jest różnica pomiędzy biegłym sądowym a rzeczoznawcą, i kto może nim zostać?

Wielu myli uprawnienia, funkcje i zakres pracy rzeczoznawcy samochodowego, biegłego sądowego i eksperta. Biegły sądowy po zaprzysiężeniu i wpisaniu na listę Prezesa Sądu Okręgowego na danym terenie, jak wiadomo z przepisów prawa  pracuje na zlecenie organów procesowych, policji, prokuratury i sądu. Rzeczoznawcą samochodowym może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe, do niedawna przepisy mówiły, że studia techniczne i posiada uprawnienia w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikacyjną oraz wpis na listę rzeczoznawców stosownego ministra. Ekspertem w danej dziedzinie może zostać każdy, kto ma dostateczną wiedzę teoretyczną i praktyczną i jest powołany przez jakąś organizację czy związek, np. Stowarzyszenie, Sąd Konsumencki. Jednak niezależnie od tego, co twierdzą różni eksperci ich opinia nie zawsze rozwiąże problemy stron, które z opinii korzystają. Bywa tak, że opinia opinii jest nierówna, a ich weryfikacja jest czasochłonna, niekiedy wymaga wystąpienia o kolejną opinię, być może biegłego sądowego. Biegły sądowy wykonuje ekspertyzy tylko i wyłącznie na zlecenie sądu, wtedy też może posługiwać się pieczątką z napisem biegły sądowy, to ma ulec zmianie od  1 lipca 2015r, w związku z wejściem w życie ustawy mówiącej o trybie kontradyktoryjnym, gdzie w procesach karnych powoływać biegłych będą strony postępowania. Rzeczoznawca samochodowy, który może być zarazem biegłym sądowym takiej pieczątki użyć nie może, jeśli nie jest w sprawie powołany przez organ procesowy. I w tym momencie mogą się rozczarować klienci którzy prywatnie chcieliby skorzystać z pomocy biegłego sądowego, biegły sądowy nie może w żadnym innym przypadku niż na zlecenie sądu używać tej pieczątki oraz posługiwać się tytułem biegłego sądowego. Na prywatne zlecenie może wykonać on opinię jako rzeczoznawca samochodowy, w takim przypadku tak samo jakościowo wykonana opinia jak przez biegłego sądowego nie ma statusu dowodu jak w przypadku opinii biegłego sądowego ale ma status wniosku dowodowego w sprawie.