czarne skrzynki nie tylko w samolotach

Aktualnie  w samochodach wyprodukowanych w USA po 2012r. oraz niektórych modelach europejskich montowane są rejestratory zderzenia EDR (Event Data Recorder). Z pomocą tego urządzenia można odczytać i zintepretować szereg parametrów ruchu pojazdu w czasie 5 sekund przed zdarzeniem oraz 2 sekund po zdarzeniu, takich jak: prędkość rzeczywista, prędkość wskazywana, pozycja pedału przyspieszenia, prędkość obrotowa silnika, status ABS, ESP, status pasów bezpieczeństwa oraz poduszek powietrznych, zmiany przyspieszeń oraz status pedału hamulca. Urządzenia te są bardzo przydatne w celu odpowiedzi na wiele pytań, które mogą się pojawić na etapie procesu likwidacji szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe, na etapie postępowania karnego lub cywilnego dotyczącego przebiegu wypadku lub kolizji, a także na etapie weryfikacji deklarowanych przebiegów kolizji i zachowań pojazdów w czasie kolizji w sprawach o próbę wyłudzeń odszkodowań. Nie trzeba przytaczać jakie znaczenie ma udowodnienie zapiętych pasów bezpieczeństwa lub braku ich zapięcia w chwili wypadku, nie zawsze jest to w pełni możliwe w oparciu o tradycyjne metody badawcze, wtedy odczyt danych z zamontowanego fabrycznie w samochodzie rejestratora EDR może potwierdzić lub wykluczyć dokonywane w sposób tradycyjny ustalenia. Podobnie jest z ustaleniem stanu dotyczącego działania bezpośrednio przed wypadkiem i w czasie jego trwania systemów bezpieczeństwa aktywnego; ABS, ESP, poduszek  powietrznych, napinaczy pasów bezpieczeństwa.