wartość rynkowa pojazdu a jego cena

Indywidualna wartość rynkowa pojazdu  a cena – czy to jest to samo

Każdy samochód ma cechy niepowtarzalne pomimo że, na przykład jest produkowany seryjnie i stanowi popularną markę model wersję wyposażenia, a nawet typ pojazdu.  Bynajmniej nie chodzi tu o wygląd nadwozia , czy cechy konstrukcyjne samochodu, bo te są niezmienne dla danej marki typu modelu pojazdu, ale chodzi tu  o jego zmieniający się stan w trakcie okresu eksploatacji . Te cechy niepowtarzalne to między innymi przebieg w danym okresie użytkowania, zużycie poszczególnych podzespołów, wreszcie wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, a ściślej mówiąc stan powłoki lakierowej, stan tapicerek wykładzin poszyć wnętrza przedziału pasażerskiego. Nie trudno odgadnąć zatem, że ma to wpływ na wartość rynkową konkretnie opiniowanego pojazdu. Wyceny wartości pojazdów muszą uwzględniać wiele czynników, które na tę wartość wpływają. To przede wszystkim rok budowy samochodu i jego przebieg  ale i wyposażenie dodatkowe. Sporządzając wyceny wartości pojazdów trzeba wziąć również pod uwagę stan techniczny samochodu, uwzględnić fakt czy poddawany był naprawom powypadkowym, a jeśli tak to w jakim zakresie. Trzeba też wziąć pod uwagę warunki eksploatacji i ilość właścicieli. Między innymi te czynniki, o których powyżej mowa powinny kształtować indywidualną wartość rynkową badanego samochodu. Poprzez zastosowanie korekt dodatnich i ujemnych może ona być wyższa lub niższa niż tak zwana wartość bazowa pojazdu określana według konkretnego schematu – marka, model, rok budowy. W znacznym stopniu na rodzaj korekt ich wielkość wpływa data pierwszej rejestracji w kraju, data pierwszej rejestracji za granicą, przebieg mniejszy lub większy od założonego przebiegu normatywnego, ale i przede wszystkim rodzaj wyposażenia dodatkowego. Wyceny wartości pojazdów muszą to uwzględniać. Wtedy możemy mówić o ustaleniu indywidualnej wartości rynkowej. Wartość rynkowa zatem odpowiada najbardziej zbliżonej i możliwej cenie transakcji kupna i sprzedaży jaką oferuje rynek jednak nie można jej utożsamiać wprost z ceną jaką uzgodnią kupujący i sprzedający.