Cennik usług (netto) - nowa usługa kosztorysy.online


1.Wycena szkody - kosztorys AUDATEX cena od 100 zł

2. Historia napraw pojazdu AudaHistory z raportem cena 100 zł

3.Wycena wartości rynkowej samochodu osobowego, motocykla na podstawie dokumentów ( system INFO-EKSPERT) 150 zł.

4.Wycena wartości rynkowej samochodu osobowego, motocykla na podstawie oględzin i identyfikacji pojazdu ( system INFO-EKSPERT) 200 zł.

5.Wycena wartości rynkowej samochodu ciężarowego, autobusu, przyczepy, naczepy na podstawie dokumentów (sy stem INFO-EKSPERT) 250 zł.

6.Wycena wartości rynkowej samochodu ciężarowego, autobusu, przyczepy, naczepy na podstawie oględzin i identyfikacji pojazdu ( system INFO-EKSPERT) 300 zł.

7.Wycena wartości rynkowej samochodu specjalnego (s ystem INFO-EKSPERT + badanie rynku) 350 zł

8.Wycena kosztów naprawy samochodu osobowego i motocykla na podstawie dokumentów ( system AUDATEX) 150 zł.

9.Wycena kosztów naprawy samochodu ciężarowego, autobusu, przyczepy i naczepy na podstawie dokumentów ( system AUDATEX) 200 zł.

10.Wycena kosztów naprawy samochodu osobowego i motocykla na podstawie oględzin pojazdu z odrębną kwalifikacją uszkodzeń ( system AUDATEX)250 zł.

11.Wycena kosztów naprawy samochodu ciężarowego, autobusu, przyczepy i naczepy na podstawie oględzin pojazdu z odrębną kwalifikacją uszkodzeń ( system AUDATEX) 300 zł

12.Wycena szkody całkowitej (ustalenie wartości pojazdu przed szkodą, ustalenie kosztów naprawy, ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym) w samochodach osobowych i motocyklach na podstawie dokumentów 350 zł.

13.Wycena szkody całkowitej (ustalenie wartości pojazdu przed szkodą, ustalenie kosztów naprawy, ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym) w samochodach osobowych i motocyklach na podstawie oględzin i identyfikacji pojazdu oraz sporządzenia kwalifikacji uszkodzeń 400 zł.

14.Wycena szkody całkowitej (ustalenie wartości pojazdu przed szkodą, ustalenie kosztów naprawy, ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym) w samochodach ciężarowych, autobusach, przyczepach i naczepach na podstawie dokumentów 400 zł.

15.Wycena szkody całkowitej (ustalenie wartości pojazdu przed szkodą, ustalenie kosztów naprawy, ustalenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym) w samochodach ciężarowych, autobusach, przyczepach i naczepach na podstawie oględzin oraz sporządzenie kwalifikacji uszkodzeń 450 zł.

16. Odczyt danych z rejestratora zdarzeń EDR (Event Data Recorder) w samochodzie oraz opracowanie wyników - cena do ustalenia.

17. Techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadku lub kolizji - cena do uzgodnienia.  Uwagi:

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.