Niezbędnik wiedzy poszkodowanego  

kosztorysy.online

Szkoda częściowa występuje wówczas gdy wysokość kosztów naprawy samochodu nie przekracza wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, dotyczy to odszkodowania z OC sprawcy. Wówczas naprawienie szkody następuje poprzez przywrócenie pojazdu do stanu przed szkodą lub poprzez świadczenie w pieniądzu (ekwiwalent za szkodę). Wybór należy do poszkodowanego. Oferujemy nową usługę kosztorysy.online skierowaną do poszkodowanych w kolizjach drogowych, którym zaniżono kwotę odszkodowania.

Szkoda całkowita występuje wówczas gdy wysokość kosztów naprawy samochodu przekracza wartość rynkową pojazdu z dnia szkody w przypadku szkody z OC sprawcy lub przekracza wskazaną w polisie AC procentową część wartości rynkowej samochodu z dnia szkody. Wówczas likwidacja szkody następuje poprzez zrefundowanie kosztów naprawy samochodu do wysokości wartości rynkowej pojazdu w przypadku szkody z OC lub w przypadku szkody z OC i AC poprzez wypłatę różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed szkodą i wartością pojazdu po szkodzie (wartością pojazdu w stanie uszkodzonym). W przypadku szkody z AC wybór sposobu likwidacji szkody uzależniony jest od zapisów OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).    

Należy mieć na uwadze, że prawidłowe oszacowanie wartości szkody jest konieczne do określenia należnej wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe. Należy również mieć na uwadze, że dokładny opis kolizji i okoliczności w jakich zaistniała, a przede wszystkim rzetelne udokumentowanie uszkodzeń pojazdu, w tym zabezpieczenie danych z rejestratora zdarzeń EDR (Event Data Recorder) pozwala na sprawną likwidację szkody zarówno w punktu widzenia poszkodowanego jak i firmy ubezpieczeniowej.  

Gdy zaistnieje potrzeba wycenimy należycie każdą szkodę, a także w przypadkach tego wymagających po niezbędnych konsultacjach i analizie sprawy odczytamy oraz zinterpretujemy dane z rejestratora zdarzeń EDR, w tym parametry zderzenia z wypadku lub kolizji, historię wypadkowości samochodu, zgodność nabitego na trwałym elemencie nadwozia numeru identyfikacyjnego VIN z numerem zapisanym przez producenta w modułach pojazdu. Jeśli zaistnieje konieczność to sporządzimy pełną rekonstrukcję wypadku czy kolizji drogowej. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.