Oferta

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, podmiotów prawnych, firm oraz instytucji zainteresowanych usługą w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, w tym wyceną wartości rynkowej samochodu, wyceną szkody w samochodzie, sporządzeniem rekonstrukcji wypadku drogowego. Oferta skierowana jest także do poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych, którym zaniżono wysokość odszkodowania z tytułu wypadku lub kolizji albo bezzasadnie odmówiono wypłaty odszkodowania. 

Wycenimy należycie wartość każdej szkody, sporządzimy rzetelnie i obiektywnie opinię techniczną, odczytamy oraz zinterpretujemy dane z rejestratora zdarzeń EDR w celu odtworzenia historii wypadkowości pojazdu, weryfikacji numeru identyfikacyjnego pojazdu VIN z numerem zapisanym przez producenta w module pojazdu, a także w celu odtworzenia parametrów zderzenia z wypadku lub kolizji drogowej. Jeśli zajdzie konieczność to sporządzimy pełną rekonstrukcję wypadku lub kolizji drogowej. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub na nasz adres poczty elektronicznej przesłać dokumentację szkody z dowolnego miejsca w kraju. Nasze wyceny oraz opinie autoryzowane są certyfikatem uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego. 

Pełen zakres usług obejmuje:

 • kosztorysy.online
 • sprawdzenie historii napraw pojazdu AudaHistory z raportem
 • wyliczenie technologicznego czasu naprawy dla ustalenia okresu najmu pojazdu na czas naprawy 
 • wyceny kosztów naprawy w pojazdach (system AUDATEX)
 • wyceny wartości rynkowej pojazdów (system INFO-EKSPERT)
 • wyceny wartości pojazdów w stanie uszkodzonym
 • wyceny wartości pozostałości przy szkodach całkowitych
 • wyceny wartości szkody częściowej w pojeździe
 • wyceny wartości szkody całkowitej w pojeździe
 • weryfikacji istniejących już kosztów naprawy 
 • opis zakresu uszkodzeń pojazdów uszkodzonych w kolizjach
 • oceny stanu technicznego pojazdów
 • badanie skuteczności przeprowadzonych napraw
 • badanie jakości i grubości powłok lakierowych
 • badanie samochodu przed zakupem (raport) 
 • identyfikacja pojazdów
 • ustalenie przyczyn awarii w pojazdach
 • doradztwo techniczne
 • sporządzanie rekonstrukcji wypadków oraz kolizji drogowych z użyciem programów: Cyborg Idea Titan, V-SIM, PC-CRASH, AUTOVIEW
 • odczyt oraz interpretacja danych z rejestratora zdarzenia EDR (Event Data Recorder) z użyciem urządzenia CDR (Crash Data Retrieval).